Política de Privacitat / Terminis i Condicions

A l'efecte de compliment de l'Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i per a donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE), s'estableix la següent informació

Qui som

Ajuntament de Llívia 
Adreça: C/ dels Forns, núm. 10
17527 Llívia      C.I.F. P1710100G
(GPS: 2º 42m 56s E / 41º 37m 51s N)
Telèfon: 972 896 011

Email: ajuntament@llivia.org

https://museullivia.net.

A) ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

El present document (d'ara endavant denominat com a Avís Legal) té per objecte regular l'ús del Web Site (d'ara endavant denominat com a Web) que AJUNTAMENT DE LLÍVIA posa a la disposició del públic en la URL https://museullivia.net/

La utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

AJUNTAMENT DE LLÍVIA pot oferir a través del Web, serveis de contractació electrònica que podran sotmetre's a unes condicions particulars sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada servei concret.

B) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.
Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el Web de AJUNTAMENT DE LLÍVIA
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AJUNTAMENT DE LLÍVIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, *macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de AJUNTAMENT DE LLÍVIA o de tercers.
L'Usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Web o dels serveis oferts en el mateix

C) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de AJUNTAMENT DE LLÍVIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el Web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

AJUNTAMENT DE LLÍVIA no concedeix cap mena de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de AJUNTAMENT DE LLÍVIA o del titular d'aquests.

D) RÈGIM DE RESPONSABILITAT
1) Responsabilitat de AJUNTAMENT DE LLÍVIA per l'Ús del Web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant AJUNTAMENT DE LLÍVIA, exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.
L'Usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra AJUNTAMENT DE LLÍVIA basada en la utilització per l'Usuari del Web. En el seu cas, l'Usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a AJUNTAMENT DE LLÍVIA amb motiu de tals reclamacions o accions legals

2) Responsabilitat de AJUNTAMENT DE LLÍVIA pel funcionament del Web

AJUNTAMENT DE LLÍVIA exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a AJUNTAMENT DE LLÍVIA.
Així mateix, AJUNTAMENT DE LLÍVIA també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de AJUNTAMENT DE LLÍVIA.

3) Responsabilitat de AJUNTAMENT DE LLÍVIA per links

AJUNTAMENT DE LLÍVIA declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.
AJUNTAMENT DE LLÍVIA s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir en virtut de la informació trobada en la Web enllaçada.

E) TRACTAMENT DE LES DADES OBTINGUDES A través DEL WEB
1) A través de formularis:

Quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal en el formulari del Web situat en la secció “contacti amb nosaltres”, està autoritzant expressament a AJUNTAMENT DE LLÍVIA al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats que en el mateix s'indiquin.
AJUNTAMENT DE LLÍVIA incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat de AJUNTAMENT DE LLÍVIA degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.
AJUNTAMENT DE LLÍVIA no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades tret que l'Usuari hagi donat el seu consentiment.
L'Usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant l'enviament d'una carta amb justificant de recepció, al domicili indicat en l'apartat de “Contacte” del present Avís Legal.

2) Navegació anònima a través de les pàgines del web

AJUNTAMENT DE LLÍVIA només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre Web:
– El nom de domini del proveïdor (PSI) que els dona accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini www.museullivia.net. D'aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre Web.
– La data i l'hora de l'accés al nostre Web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en hores punta.
– L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre Web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels diferents baners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que ofereixin millors resultats.
– El nombre de visitants diari de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
Aquesta informació és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

F) COOKIES

L'Ajuntament de Llívia garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.
A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los. Per qualsevol comunicació sobre aquest tema podeu adreçar-vos a: Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona
D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

BOTIGA EN LÍNIA.
Quan realitzi una compra a través del nostre Servei Web, rebra un correu electrònic agraint-li la comanda i confirmant que aquest ha estat rebut i acceptat (el “Correu electrònic de confirmació”).
VENDA D'ENTRADES I ARTICLES
Les persones que realitzin una compra han de tenir 18 anys o més i han d'acreditar-se amb els mitjans que es faciliten en la pàgina web prèviament a la realització d'aquesta.
Totes les entrades i articles estan subjectes a disponibilitat. Podrem oferir-li una alternativa en cas de no haver-hi.
DISPONIBILITAT I LLIURAMENT
El nostre objectiu és proporcionar el millor servei de lliurament possible. Lamentablement, les coses no sempre surten segons el planejat i factors externs com l'actual situació de pandèmia poden fer variar les condicions en molt poc temps. Ens esforçarem al màxim per a garantir que les seves compres arriben a bon fi, però en cas de força major li notificaríem qualsevol incidència pel correu electrònic facilitat en el procés de compra.
CANCEL·LACIÓ
Té dret a cancel·lar una compra dins d'un termini raonable abans que es converteixi en una Comanda iniciada. Classificarem com a comanda negativa qualsevol comanda que sigui cancel·lat després que ja s'hagi enviat. Els usuaris poden cancel·lar una comanda contactant amb el Museu per qualsevol dels seus mitjans de contacte publicats. D'altra banda, AJUNTAMENT DE LLÍVIA podrà cancel·lar qualsevol comanda i l'informarem una vegada cancel·lat el mateix pels motius, generalment de força major. No se li cobrarà cap comanda cancel·lada de conformitat amb la present clàusula. Qualsevol pagament efectuat abans que AJUNTAMENT DE LLÍVIA cancel·li una comanda serà normalment reemborsat mitjançant el mateix mètode que Vostè hagi emprat per a pagar la comanda. Però sí que se li cobrarà qualsevol comanda cancel·lada després d'haver-se convertit en Comanda iniciada.
PREUS I PAGAMENT
El preu de totes les entrades i articles figurarà llistat en la nostra pàgina web. Els preus inclouen els impostos. Els preus podrien variar entre diferents activitats. Els preus són susceptibles de modificació en qualsevol moment, però els canvis no afectaran les comandes respecte a la informació que se li presenta en el Correu electrònic de confirmació, excepte en cas d'error obvi en el preu, i en aquest cas l'informarem al més aviat possible sobre el problema relatiu al preu. Podrà cancel·lar la seva comanda una vegada li ho hàgim notificat. Malgrat la nostra millor obstinació, alguns dels articles llistades en el nostre Servei poden presentar preus incorrectes. Normalment, AJUNTAMENT DE LLÍVIA comprovarà els preus com a part del procediment de la comanda. El pagament de les Compres s'efectua amb targeta de crèdit o dèbit a través del nostre Servei. Una vegada confirmat la seva comanda s'haurà autoritzat la seva targeta de crèdit o dèbit i marcat l'import de pagament. El pagament s'efectua directament a AJUNTAMENT DE LLÍVIA.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT
En la mesura del permès per la llei, AJUNTAMENT DE LLÍVIA ofereix el nostre Servei i contingut “tal qual” i en funció de la disponibilitat, i no realitzem en aquest sentit cap declaració ni garantia de cap mena, explícita ni implícita, respecte al contingut o a la disponibilitat del nostre Servei, ni podem garantir que manqui d'errors ni que qualsevol defecte sigui corregit de manera oportuna. Sense perjudici de l'estipulat més endavant, AJUNTAMENT DE LLÍVIA no tindrà cap responsabilitat envers Vostè per cap pèrdua o mal, directe, indirecte, especial o conseqüèncial, que es derivi del contracte, de responsabilitat civil (inclosa negligència) o que de qualsevol altra manera es derivi de la seva utilització o de la seva impossibilitat d'utilitzar el nostre Servei. En el cas que AJUNTAMENT DE LLÍVIA fos trobat responsable envers Vostè, el conjunt total de les nostres obligacions es limitarà al preu de l'o les compres que Vostè hagi pagat en la seva comanda. Això no exclou ni limita de cap manera la responsabilitat de AJUNTAMENT DE LLÍVIA per qualsevol element l'exclusió del qual per part nostra fos il·legal, ni suposa un intent d'excloure tant la nostra responsabilitat, incloses les responsabilitats per danys o lesió personal causats per negligència, frau o declaració falsa i fraudulenta.
CAS FORTUÏT I FORÇA MAJOR
Cap part serà responsable davant l'altra per cap retard o no realització de les seves obligacions en virtut del present Acord quan això tingui origen en qualsevol causa més enllà del control d'aquestes parts, inclòs, sense caràcter limitatiu, qualsevol dels següents elements: catàstrofes naturals, acció governamental, guerra, incendi, inundació, explosió o disturbis socials.
INTEGRITAT
Si alguna disposició del present acord s'estimés il·lícita o inaplicable, la resta de disposicions romandrà vàlid i eficaç entre les parts.

Informació addicional

Drets
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També els interessats en determinades circumstàncies es poden oposar a el tractament de les seves dades.
També tindrà dret a retirar el consentiment prestat ia reclamar davant l'Autoritat de Control.
Per exercir els seus drets s'haurà de posar en contacte amb el Responsable a l'adreça que apareix en el primer requadre, acompanyat de còpia document d'identitat de la persona interessada.

Avís legal
Tots els textos, fotografies, logotips, cupons, productes, serveis i imatges visualitzades, així com, si és el cas, els missatges de veu, són recollits per El Museu sota la responsabilitat única i exclusiva del publicant, qui és responsable de la veracitat de la informació continguda en la pàgina web.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a C/ dels Forns, núm. 10 · 17527 Llívia, Ref. Protecció de dades.

Logo

El Museu

Consultes

Contacte amb nosaltres

Skip to content