• Inici
  • Missió, visió i valors

Missió, Visió i Valors

El Museu Municipal és una institució pública que té la tasca de conservar, difondre i fer recerca sobre els béns culturals mobles i immobles de la vila de Llívia i de la Cerdanya.

El museu és un dels equipament estratègic del turisme cultural més important dels Pirineus, ja que rep entre 15.000 i 16.000 usuaris anuals. A la vegada, també esdevé un equipament de proximitat que serveix a la seva comunitat: Llívia i la Cerdanya.

El Museu Municipal pretén com a visió gestionar amb eficàcia i professionalitat la seva comesa, ser un actiu pel turisme cerdà i ajudar a millorar la seva qualitat i oferta, apropar els ciutadans a la institució i ser un equipament referent en les seves activitats, en la recerca i en les seves publicacions.

Com a valors defensa la vocació de servei públic, la bona gestió, l’accessibilitat a la cultura, la participació ciutadana,  la cooperació i la interdisciplinarietat entre administracions i entitats de la societat civil, i es compromet en l’enfortiment de la confiança en les institucions públiques, la transparència, la comunicació i les bones pràctiques. El museu també ha d’aportar reflexió i esperit crític a la societat per construir-la d’una forma més lliure.

Logo

El Museu

Consultes

Contacte amb nosaltres

Skip to content