La història del museu 1965 – Actualitat


1965

El Museu Municipal de Llívia es funda a partir de la compra de l’antiga farmàcia Esteva l’any 1965, per part de la Diputació de Girona. En el contracte s’estipula que la farmàcia s’ha de quedar a Llívia, i d’aquesta manera, sorgeix la necessitat de crear un museu.

1973

L’any 1973 es creava el primer museu, a la planta baixa de la torre Bernat de So.

1980-1981

Entre el 1980 – 81 es traslladava i renovava el museu a la planta baixa de l’ajuntament, i s’iniciava la seva institucionalització amb la creació d’un patronat i d’uns estatuts.

200

2000

A partir de l’any 2000 es planteja de nou la seva remodelació.

 

2006-2012

De l’any 2006 al 2012 l’edifici del museu va remodelar-se i ampliar-se i va fer-se un projecte museogràfic nou, adaptant-lo a les noves tendències museístiques. L’any 2012 s’inaugura.

2012-Actualitat

El museu actual incorpora l’espai de recepció, i a la planta de sota, l’exposició permanent, que consisteix de tres sales: la primera explica la història de Llívia, la segona, ens narra la història de la Farmàcia, i l’última en explica la història de la Farmàcia Esteva i el seu patrimoni moble.

Les sales combinen textos i objectes, a més a més d’audiovisuals i interactius que complementen la visita.

El Museu de Llívia està registrat amb el número 53 del Registre de Museus de Catalunya.

Logo

El Museu

Consultes

Contacte amb nosaltres

Skip to content