• Inici
 • Arxiu Històric Municipal

L’Arxiu Municipal


L’Arxiu Municipal de Llívia reuneix tota la documentació que ha generat l’Ajuntament des de temps immemorials. El primer document és la carta de poblament de Llívia de Jaume I, de l’any 1257.

L’Arxiu Municipal és un arxiu viu, ja que és una entitat encara en actiu, i també reuneix donacions de fons documentals, com el de la família Esteva, la qual regentava l’antiga farmàcia de Llívia.

Reuneix, doncs, una part històrica i administrativa.


El fons documental de l’Ajuntament de Llívia i el Museu Municipal són consultables, a excepció de documentació afectada per disposicions legals i de protecció de dades de caràcter personal.

 • L’horari de consulta de l’Arxiu és de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30 h.
 • Cal cita prèvia i enviar el model de petició de documents amb els arxius que es volen consultar al correu museu@llivia.org.
 • La cita es concretarà quan el responsable de l’arxiu els hi confirmi la seva sol·licitud.
 • Les normes per a la consulta dels documents d’arxiu són:
  • S’han de rentar les mans abans de la consulta dels documents sol·licitats.
  • Es permet tant sols portar paper, llapis o ordinador per fer les anotacions oportunes.
  • Es prohibeix portar bolígraf o d’altres estris d’escriptura similar, regles o estris punxants o tallants com tisores i cúter, també menjar o beure.
  • Motxilles i bosses que porti el sol·licitant han de quedar apartades de la taula de treball.

Document de sol·licitud


Logo

El Museu

Consultes

Contacte amb nosaltres

Skip to content