• Inici
 • Àrea Tècnica del Museu

Àrea tècnica


El Museu Municipal de Llívia, com a museu registrat, està regit per la llei de museus 17/1990 i pel decret de desplegament parcial d’aquesta llei 35/1992, i pel decret 232/2001 sobre el personal tècnic i directiu de museus.

Segons el decret, cada un dels centres els quals engloba la llei, han de tenir un director tècnic.

Els directors han de tenir titulació superior universitària i coneixements sobre la temàtica del museu.

Les funcions de la direcció han de ser organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i humans, i els programes de conservació, documentació, difusió i de recerca.

Contacte


Per qualsevol consulta tècnica, de proveïdors, sol·licitud d’informació per poder consultar objectes del museu, o bé sol·licitar una reunió, podeu escriure a museu@llivia.org o trucar al 972896312, de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30, a l’atenció de Gerard Cunill Costa, director.

Per consultar presencialment objectes del museu cal cita prèvia. L’horari de visita serà de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30.

Podeu aprofitar el document de sol·licitud que hi ha a l’apartat Arxiu d’aquesta mateixa pàgina.

Podeu trobar informació de molts d’aquests objectes, i abundant fotografia a l’apartat col·lecció.

Funcions tècniques:


 • La planificació i la proposta d’adquisicions museístiques.
 • L’inventari, la documentació, la catalogació, la protecció i la conservació dels fons del museu.
 • La coordinació i el control del personal encarregat de vetllar per la integritat de les col·leccions i la seguretat del museu.
 • La planificació i l’execució o el control de les activitats de restauració dels objectes del museu.
 • La conceptualització i el control tècnic de projectes d’exposició.
 • La participació en l’elaboració de projectes museològics i de qualsevol altre pla director del museu.
 • La planificació i l’execució de programes de recerca d’interès per al museu.
 • La planificació i l’avaluació d’estudis de públic.
 • La planificació i el control de les publicacions del museu.
 • La planificació, l’execució i l’avaluació de programes i activitats pedagògiques i de difusió.
 • El peritatge i la taxació d’objectes d’acord amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
 • Qualsevol altra activitat o funció de caràcter museològic que li delegui la direcció o que li sigui encomanada pels òrgans de govern del museu.
Logo

El Museu

Consultes

Contacte amb nosaltres

Skip to content