Fogó ceràmic de La Bisbal

Recursos

Títol
Fogó ceràmic de La Bisbal
Identificador
00959
Data
Tercer quart segle XX
Autor
Taller de terrisseria de La Bisbal (sense especificar),
Matèria
Argila refractària; ferro
Format
Dimensions: 25 x 29,2 x 26,4 cm (aprox.)
Procedència
Cornellà
Font
Llívia
Descripció
Fogó de cos troncocònic invertit, amb la base plana i dues nanses diametralment oposades a la part superior. Presenta una obertura semicircular a la part frontal inferior, que permet introduir el combustible (carbó) i facilita el tiratge i la recollida de les cendres. Inclou un ressalt interior a mitja alçada, on es recolza una reixeta de ferro.
Té la boca circular, amb la vora plana i ampla, en la qual hi ha tres merlets arrodonits equidistants. La superfície exterior del cos ceràmic incorpora un reforç de filferro.

Inscripció marca de taller: "CORNELLA / LA BISBAL", incisa, a la base.

L'anomenada "ceràmica negra" es sotmet a un procés de cocció especial, que consisteix a enriquir l'atmosfera de l'interior del forn amb carboni i hidrogen i principalment assegurant una reducció d'oxigen en la cocció, impedint l'entrada d'aire. En absència d'aquest oxigen, l'argila s'enfosqueix agafant aquest característic color gris fosc. Les variacions químiques que pateix l'argila en el procés descrit també li confereixen més consistència i duresa.
Conjunts de recursos
Farmacia