Condensador d'alambí o cap de cucúrbita

Recursos

Títol
Condensador d'alambí o cap de cucúrbita
Identificador
00958
Data
Segles XVIII-XIX
Autor
Desconegut
Matèria
Vidre bufat
Format
Dimensions: 19,5 cm (alçada)
Procedència
Desconeguda
Font
Desconeguda
Descripció
Es tracta d'un estri utilitzat per a la destil·lació. De vidre verd de forma semioval, amb un broc llarg i estret a la vora inferior i un pom a la part superior. El receptacle s'estreny a la part inferior, donant lloc a un coll troncocònic, el qual s'encaixaria a la part superior de la caldera o cucúrbita (denominació que se li donava antigament per la seva forma de carbassa) d'un alambí, on s'escalfaria la substància líquida que es vol destil·lar.
El líquid contingut a la caldera o cucúrbita s'evapora quan arriba al punt d'ebullició, els elements més volàtils ascendeixen, en forma de vapor, cap a la cúpula de vidre i es condensen per refredament. Mitjançant el broc, el líquid destil·lat s'aboca a l'exterior, en un vas.
Conjunts de recursos
Farmacia