Caixa amb Santa Clara

Recursos

Títol
Caixa amb Santa Clara
Identificador
00957
Data
Segles XVI-XVIII
Autor
Desconegut
Matèria
Fusta de pi silvestre policromada. Presenta pintura a l'oli o al tremp d'ou i un daurat perimetral (col·locant el pa d'or sobre bol d'Armènia); guix; claus (muntatge a testa de les fustes)
Format
Dimensions: 29 x 34,3 x 19,7 cm (tapa inclosa)
Procedència
Desconeguda
Font
Llívia
Descripció
Caixa de fusta de cos paral·lelepipèdic, amb la base rectangular i tapa independent que tanca la part superior. Només la cara frontal presenta decoració daurada i policromia. Es representa un medalló delimitat per una franja marró (tallat a la vora superior per la tapa), dins del qual apareix el bust d'una figura femenina, sobre un fons neutre de color marró fosc. El personatge està representat en posició frontal, té el cap inclinat i els ulls mig tancats, amb la mirada baixa. Porta hàbit marró i al cap un vel fosc, una aurèola envolta el cap. Aquest darrer element ens indica que possiblement es tracti d'una figura hagiogràfica.
A la base de la cara frontal hi ha les restes de dues etiquetes sobreposades, ambdues amb inscripcions manuscrites avui il·legibles, que devien identificar l'espècie botànica que la caixa estava destinada a contenir originalment. Al revers de la tapa s'ha conservat una etiqueta amb la inscripció, sembla que podria haber estat manuscrita amb tinta pel propi Antoni Esteva (segons ens indicà el seu nét en el moment de la donació). Es tracta d'un llistat d'elements que possiblement constitueixi la recepta d'alguna preparació farmacèutica (no identificada).

L'interès d'aquesta peça recau en el fet que mostra l'aspecte original del conjunt de caixes policromades de la farmàcia, doncs a diferència de les altres (excepte la peça de la col·lecció núm. id. 956, provinent de la mateixa donació), no apareix la inscripció de lletres vermelles sobre una franja negra a la vora inferior, possiblement es va afegir més tard per substituir les etiquetes deteriorades. També cal destacar que, tant en aquest cas com en el de la caixa núm. id. 956, el personatge central està emmarcat per un medalló amb una franja marró i les cares laterals no presenten policromia, mentre que a les altres caixes de la col·lecció el marc que envolta al personatge està repintat en color vermell i les cares laterals estan pintades en color blau-verd.

El personatge femení podria ser santa Clara, que sol aparèixer representada amb l'hàbit propi de les clarisses (saial marró i vel negre).

El conjunt de caixes policromades, la datació de les quals encara no s'ha pogut determinar amb certesa, es podria considerar un dels elements més rellevants del llegat de la Farmàcia Esteva. Atès que aquestes caixes no tenen una gran capacitat, probablement complien sobretot una funció ornamental que no pas pràctica, tot i que també es destinaven a guardar espècies botàniques d'ús farmacèutic (totes elles herbes remeieres de la flora de la Cerdanya).
Conjunts de recursos
Farmacia