Flascó de valerianat amònic

Recursos

Títol
Flascó de valerianat amònic
Identificador
00925
Data
Primer quart segle XX
Autor
Laboratoris Pons
Matèria
Vidre
Format
Dimensions: 14,4 x 5,2 x 3,3 cm.

Procedència
Lleida
Font
Barcelona
Descripció
Flascó de vidre de color topazi, de cos octogonal, amb l'espatlla corbada, el coll cilíndric llarg i estret, i boca amb llavi gruixut. L'ampolla presenta una inscripció que ra referència al producte que el recipient estava destinat a contenir, fabricat pels Laboratoris Pons de Lleida.
La paret interior del recipient presenta algunes incrustacions del contingut.
No conserva el tap. No presenta cap etiqueta.

Inscripció: "VALERIANATO AMONICO / PONS" (Valerianat amònic Pons) en relleu, per una de les cares.

Buit.

El valerianat amònic reuneix les propietats de la valeriana i de l'amoníac, i es feia servir molt com a antiespasmòdic.
Conjunts de recursos
Farmacia