Flascó de vidre color topazi

Recursos

Títol
Flascó de vidre color topazi
Identificador
00924
Data
Primera meitat segle XX
Autor
Desconegut
Matèria
Vidre; paper
Format
Dimensions: 5,7 cm (diàmetre màxim); 13,8 cm (alçada)
Procedència
Desconeguda
Font
Barcelona
Descripció
Flascó de vidre de color topazi, de cos cilíndric amb l'espatlla corbada, i coll cilíndric llarg, amb rosca a la part superior. El suport de vidre presenta restes de paper d'una antiga etiqueta.
No conserva el tap. No presenta cap etiqueta referent al producte que estava destinat a contenir.

Inscripció etiqueta: "TIMBRE / a METÁLICO", impresa, a la vora inferior.

Buit.
Conjunts de recursos
Farmacia