Flascó de vidre color topazi

Recursos

Títol
Flascó de vidre color topazi
Identificador
00922
Data
Primera meitat segle XX
Autor
Desconegut
Matèria
Vidre; paper
Format
Dimensions: ø 5 cm (diàmetre màxim); 13,4 cm (alçada)
Procedència
Desconeguda
Font
Barcelona
Descripció
Flascó de vidre de color topazi de cos cilíndric, amb l'espatlla corbada i el coll també cilíndric, llarg i estret, amb rosca a la part superior. La paret interior del recipient presenta restes adherides del contingut.
No conserva el tap. No presenta cap etiqueta referent al producte que estava destinat a contenir.

Inscripció etiqueta: "TIMBRE / a METÁLICO", impresa, a la vora inferior.

Buit.
Conjunts de recursos
Farmacia