Gerra tipus Vegas 44

Recursos

Títol
Gerra tipus Vegas 44
Descripció
Gerra de cos ovoide esvelt, la vora superior és exvasada i bisellada cap a dins, i el fons presenta una forma còncava. Aquest recipient té una sola nansa, de cinta plana i corbada, parteix de la boca fins al ventre de la peça.
Pasta de color beix clar.
Aquest recipient s'assimila amb les tipologies ceràmiques Vegas 44, tant en la forma piriforme del cos, vora inclinada cap a fora, un coll molt poc marcat i una nansa que surt per sota de la vora. Les ceràmiques Vegas 44 són servei de taula, s'utilitzaven per contenir i servir líqids.
Aquest material arqueològic provè de l'excavació realitzada el juny de 1974 en una sitja, trobada de manera fortuita durant les obres de construcció en uns terrenys propers a l'esglèsia al camí ral. Amb aquesta gerra van aparèixer també els objectes inventariats en aquesta mateixa base de dades: la Gerra Vegas 44 (núm. id. 0002) i la Gerra Vegas 48 (núm. id. 0001), juntament amb diversos fragments ceràmics més, entre els que destaca una peça de terra sigillata sudgàl·lica, i elements constructius com imbrex i tegulae.
Aquesta troballa es va presentar al I Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà.

Bibliografia: Oliva i Prat, Miquel; "Troballes romanes a Llivia"; Cypsela: Revista De prehistòria I protohistòria, [en línia], 2008, Núm. 1, p. 136-40, https://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/120199 [Consulta: Consulta: 31-01-2021].
Vegas, Mercedes; "Cerámica común romana del Mediterráneo occidental"; Ed. Instituto de Arqueología y Prehistoria; Barcelona: Universidad de Barcelona, 1973.
Autor
Desconegut
Data
Segle I aC - segle I dC
Format
Dimensions: 22,7 cm (diàmetre màxim); 30,3 cm (alçada)
Identificador
00003
Relació
00002; 00001
Matèria
Argila
Font
Llivia
Procedència
Desconeguda